Poliklinika
ProNatal
Poliklinika ProNatal, 2009. Sva prava pridržana.
Dobrodošli na web stranice Poliklinike ProNatal

ProNatal d.o.o, poliklinika za ginekologiju i opstetriciju, internu medicinu, radiologiju - mamografiju i urologiju registrirano je zdravstveno poduzeće u 2008. godini. Poliklinika ProNatal d.o.o. je usmjerena ka održanju i poboljšanju reproduktivnog i ukupnog zdravlja svake žene i muškarca, kao i dobrobit svih pacijenata koji dolaze na pregled, zahvat ili konzultaciju. Stručno osoblje poliklinike ProNatal d.o.o će svoju misiju ostvariti kroz pružanje medicinske usluge najbolje kvalitete, zdravstvenu zaštitu orijentiranu prema pacijentu u poliklinici i izvan nje organizirajući u skladu sa svojim mogućnostima i temeljem ugovora sa ostalim zdravstvenim ustanovama dodatnu brigu za pacijenta. Ujedno razvijajući i primjenjivajući kroz istraživački rad suradnika najnovije metode dijagnostike, liječenja i terapije. Sve to će doprinjeti da misija poliklinike Pronatal bude na tragu najsuvremenijih spoznaja u reproduktivnoj medicini, ginekologiji, opstetriciji, internoj medicini, radiologiji - mamografiji i urologiji.

  • Naša vizija je da poliklinika ProNatal d.o.o. bude najbolja privatna poliklinika za registrirane djelatnosti ginekologije i opstetricije, interne medicine, radiologije - mamografije i urologije u Zagrebu.

  • Naše vrijednosti su poštenje, poštivanje integriteta, suosjećajnost, uravnoteženost i raznovrsnost.

  • Naše obećanje je pružanje najbolje medicinske zaštite iz područja za koje smo registrirani.


Free Hit Counter
Vi ste posjetitelj broj