Poliklinika ProNatal, 2009. Sva prava pridržana.
Usluge

ProNatal d.o.o, poliklinika za ginekologiju i opstetriciju, internu medicinu, radiologiju - mamografiju i urologiju registrirano je zdravstveno poduzeće u 2008. godini. Poliklinika ProNatal d.o.o. je usmjerena ka održanju i poboljšanju reproduktivnog i ukupnog zdravlja svake žene i muškarca, kao i dobrobit svih pacijenata koji dolaze na pregled, zahvat ili konzultaciju.

Naše usluge uključuju djelatnosti iz slijedećih biomedicinskih područja:

                                        1. Ginekologija
                                        2. Opstetricija
                                        3. Interna medicina
                                        4. Radiologija - mamografija
                                        5. Urologija
Poliklinika
ProNatal