Poliklinika
ProNatal
Poliklinika ProNatal, 2009. Sva prava pridržana.
Djelatnici Poliklinike ProNatal d.o.o


Stručni suradnici poliklinike su:

  1. Prof.dr.sc. Josip Đelmiš, specijalist ginekologije i opstetricije; josip.djelmis@pronatal.hr

  1. Prof.dr.sc. Marina Ivanišević, specijalist ginekologije i opstetricije; marina.ivanisevic@pronatal.hr

  1. Prim. Stefan Engelbrecht, dr.med., specijalist ginekologije i opstetricije; stefan.engelbrecht@pronatal.hr

  1. Danko Bljajić, dr.med., specijalist ginekologije i opstetricije; danko.bljajic@pronatal.hr

  1. Ante Marušić, dr.med., specijalist radiologije; ante.marusic@pronatal.hr

  1. Vesna Goldoni, dr.med., specijalist interne medicine, endokrinolog i dijabetolog; vesna.goldoni@pronatal.hr


Stručno osoblje poliklinike ProNatal d.o.o će svoju misiju ostvariti kroz pružanje medicinske usluge najbolje kvalitete, zdravstvenu zaštitu orijentiranu prema pacijentu u poliklinici i izvan nje organizirajući u skladu sa svojim mogućnostima i temeljem ugovora sa ostalim zdravstvenim ustanovama dodatnu brigu za pacijenta